Budżet Obywatelski Miasta Ustka

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta Ustka, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. Dodatkowo głosowanie dotyczy pomysłów zgłoszonych przez samych Ustczan. W tym roku do dyspozycji jest 500 tys. złotych, w tym 400 tys. na zadania inwestycyjne i 100 tys. na zadania społeczne (koszt jednego zadania społecznego: maks. 50 tys. zł).

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta Ustki.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własne zadanie.
Dowiedz się, jak zgłosić zadanie

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem zadania.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować?

Weź udział w głosowaniu na najlepsze zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 500 tys. złotych!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Przez cały okres
trwania BO

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 16.05.2022
do 13.06.2022

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Do 12.08.2022

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 07.09.2022

Głosowanie

Od 12.09.2022
do 26.09.2022

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 07.10.2022

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski