Budżet Obywatelski Miasta Ustka

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta Ustka, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. Dodatkowo głosowanie dotyczy pomysłów zgłoszonych przez samych Ustczan. W tym roku do dyspozycji jest 500 tys. złotych, w tym 400 tys. na zadania inwestycyjne i 100 tys. na zadania społeczne (koszt jednego zadania społecznego: maks 50 tys. zł)

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta Ustki.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własne zadanie.
Dowiedz się, jak zgłosić zadanie

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem zadania.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojego miasta?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć miasto marzeń.

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Przez cały okres
trwania BO

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 17.05.2021
do 14.06.2021

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Do 12.08.2021

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 03.09.2021

Głosowanie

Od 06.09.2021
do 20.09.2021

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 04.10.2021

Sprawdź, który projekt wygrał

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski